Mengenal Umar Bin Al-Khattab – Sehabis membahas mengenai keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq, kiranya butuh juga kita membahas mengenai kemualiaan Umar bin Khattab. Ia ialah seorang khalifah yang amat terkenal, trip hidupnya ialah teladan yang diikuti, serta kepemimpinannya ialah sebuah yang diimpikan. […]